Monthly Archive: December 2015

0

ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲੀ Sad Punjabi status

ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲੀ Sad Punjabi status ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲੀ ਮੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲਾਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇ ਗਈ ਹਉ ਮੇਰੇ ਤੋ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀ...

0

ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ

ਏ ਸੀਸੇ ਇਹ ਪੱਥਰ -ਇਹ ਪੋਣਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈ ਸੀਸੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਮੈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਖਾਦੇ ਇਹ ਮੋਸਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ………. . ਆਲਣਾਂ ਜਿਉ...

1

He She Online Conversation

‪He She Online Conversation #‎online_punishment_convo‬ . He: Noni kaha ho online aao na She: Are nonu sad ku ho re aa gai na . He: Kya kr rhi thi itti der kaha thi She:...