Punjabi romantic shayari

ਜਿੰਦ ਵੇਚਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ…

ਰੱਬ ਤੋ ਮੰਗਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ…

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *